Cursos de català

Expressió oral

Cursos d’expressió oral

Cursos en què es prioritza i es potencia l’oralitat. Impliquen el coneixement d’un lèxic i al mateix temps el coneixement d’unes estructures morfosintàctiques i textuals, a part de treballar la pronúncia, així com el control dels altres aspectes de la prosòdia de la parla, la velocitat, la intensitat, el to, que facilitin la comprensió.

Oferta de cursos