Cursos de català

Expressió escrita

Cursos d’expressió escrita

Cursos en què es prioritza i es potencia l’expressió escrita per tal d’aprendre i reforçar aspectes concrets de la llengua, així com també elaborar textos ben cohesionats que permetin  a l’alumne comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en els seus àmbits més quotidians o més professionals.

Oferta de cursos