Cursos de català

Sol·licitud de trasllat d’un curs de català per a adults al CPNL

D'acord amb la normativa, un cop formalitzada la matrícula, només s'acceptarà un trasllat de curs si:

  • T'has matriculat en un centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) amb un horari incompatible amb el curs.
  • S'ha produït un canvi d'horari laboral.
  • Acredites un altre nivell mitjançant una prova de col·locació.
  • Canvies de domicili, en el cas dels cursos presencials i semipresencials.
  • Canvies de modalitat del mateix nivell o grau, sempre que ho facis durant els 10 dies naturals posteriors a l’inici de curs.

Condicions:

  • Només es farà el canvi si hi ha places vacants en el nou curs sol·licitat. En el supòsit que per a un curs determinat hi hagi més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.
  • El canvi és definitiu per a la resta del curs.
  • Un cop acceptat el canvi, si es demana la baixa del curs, no es retorna l’import de la matrícula.

Totes les sol·licituds han d'anar acompanyades dels justificants acreditatius corresponents (fotocòpia de la matrícula al centre docent oficial, certificat de l'empresa acreditatiu del canvi d'horari laboral, resultat de la prova de col·locació, certificat empadronament, etc.).

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL TRASLLAT

Per sol·licitar el trasllat, omple el següent formulari i contactarem amb tu per confirmar-te la sol·licitud de trasllat al més aviat possible

* Els camps són obligatoris


Dades d’identificació

Dades de contacte

Dades de la inscripció

Tipus de sol·licitud*

Motius*

Protecció de dades

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: Gestió d'activitats formatives

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableix l'article 13 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra activitat com a usuari del servei de dinamització, assessorament o foment de l'ús del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La legitimació per tractar les vostres dades és el vostre consentiment i el compliment d'una missió realitzada en interès públic (articles 6.1.a i 6.1.e Reglament).

L'òrgan responsable del tractament és el CPNL.

No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Podeu exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació a la web.