Cursos de català

Sol·licitud de baixa d’un curs de català per a adults al CPNL

D'acord amb la normativa, si no pots assistir a classe amb regularitat, sigui quina sigui la modalitat del curs, per motius laborals, d'estudis, de salut, etc., has de comunicar formalment la baixa de la teva inscripció al CPNL.

El termini per sol·licitar la baixa serà de 15 dies naturals en els cursos d’una durada de 3 mesos o més i de 8 dies naturals en els cursos d’una durada inferior a 3 mesos, a comptar des de:

  • l'última assistència a classe en un curs presencial o semipresencial
  • l'última connexió a una classe síncrona en els cursos virtuals o semivirtuals
  • l’última activitat registrada en un curs en línia

En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que has abandonat i no et podràs inscriure durant la matrícula preferent.

En qualsevol cas, el CPNL pot donar-te de baixa dels entorns d'aprenentatge.

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA BAIXA

Per sol·licitar la baixa del curs, omple el següent formulari i contactarem amb tu per confirmar-te la sol·licitud de baixa al més aviat possible:

* Els camps són obligatoris


Dades d’identificació

Dades de contacte

Dades de la inscripció

Protecció de dades

Nom del tractament: Gestió d'activitats formatives

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D'acord amb el que estableix l'article 13 del Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra activitat com a usuari del servei de dinamització, assessorament o foment de l'ús del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). La legitimació per tractar les vostres dades és el vostre consentiment i el compliment d'una missió realitzada en interès públic (articles 6.1.a i 6.1.e Reglament).

L'òrgan responsable del tractament és el CPNL.

No cedirem les vostres dades personals a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Podeu exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi, adreçant-vos per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 932723100, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació a la web.