Cursos de català

Revisió de l'avaluació final

D’acord amb la normativa, si no estàs d’acord amb la qualificació obtinguda pots interposar un recurs d’alçada davant la gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

El termini per interposar el recurs d’alçada és d’1 mes des de l’endemà del lliurament dels resultats de les proves o del resultat de l’avaluació final.

Procediment


Presentar la documentació


Has de presentar el recurs d’alçada en un registre oficial. Per fer-ho, tens dues opcions:

En ambdós casos, rebràs un comprovant conforme has fet el registre oficial.Rebre la respostaLa gerència del CPNL resoldrà el recurs i et notificarà la resolució, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data d’interposició del recurs, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 112 a 122).