Cursos de català

Sol·licitud convocatòria especial d'examen

D'acord amb la normativa, es pot sol·licitar convocatòria especial d'examen segons els supòsits establerts.

Procediment:

LA SOL·LICITUD: Heu d'imprimir la sol·licitud, emplenar-la, signar-la i presentar-la al registre oficial. Per fer-ho teniu dues opcions:

1. Presencialment, amb cita prèvia, a Serveis centrals (demaneuhora(ELIMINAR)@cpnl.cat) o a qualsevol organisme que tingui registre oficial, com l'Ajuntament. Llista d'Ens locals adherits al conveni. En aquesta llista trobareu tots els ajuntaments que accepten documentació del CPNL.

2. Amb la petició genèrica de la Generalitat de Catalunya. Heu d'emplenar un formulari especificant l'organisme a qui s'adreça (Departament de Cultura) i, sobretot, especificar a l'assumpte que és pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Cal adjuntar la sol·licitud emplenada i signada.

En ambdós casos, rebreu un comprovant conforme heu fet el registre oficial. No cal fer res més.

LA RESPOSTA: La Comissió d'Avaluació del CNL on heu fet el curs es reunirà per acordar si s'autoritza o denega la sol·licitud. Rebreu la resposta, a través del Sistema de notificacions electròniques eNotum, en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud. En cas afirmatiu, se us citarà un dia i una hora a la vostra localitat de residència. Si aquest dia i hora no us va bé perdreu l'oportunitat de fer la prova.