Cursos de català

Sol·licitud convocatòria especial d'examen

D'acord amb la normativa, pots sol·licitar convocatòria especial d'examen d'acord amb els supòsits establerts, en un termini màxim de 3 dies naturals posteriors a la data de la prova ordinària.

Procediment:


Presentar la documentació


Has d'imprimir la sol·licitud, emplenar-la, signar-la i presentar-la al registre oficial juntament amb el justificant que acrediti el motiu pel qual no pots fer la prova el dia de la convocatòria ordinària.

Per fer-ho, tens dues opcions:

  • En línia amb la petició genèrica de la Generalitat de Catalunya. Has d'emplenar un formulari i seleccionar del desplegable “Ens destinatari”: Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Recorda d’adjuntar la sol·licitud i el justificant.

En ambdós casos, rebràs un comprovant conforme has fet el registre oficial. No cal fer res més.Rebre la resposta


La Direcció del CNL on has fet el curs, d'acord amb la documentació presentada, autoritzarà o denegarà la sol·licitud. Rebràs la resposta, a través del Sistema de notificacions electròniques eNotum, en un termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud. En cas afirmatiu, se't citarà un dia a una hora determinada. Si aquest dia i hora no et va bé perdràs l'oportunitat de fer la prova.

Descarregar sol·licitud de convocatòria especial d’examen