Cursos de català

Reforç d'Ortografia

Reforç d'Ortografia

Amb aquest taller es vol aconseguir introduir l'alumne en el codi ortogràfic de la nostra llengua i fer-li conèixer algunes pautes bàsiques.

El curs és sobretot pràctic. La intenció, doncs, és que els alumnes facin exercicis pràctics d'ortografia i que es resolguin els dubtes que es puguin plantejar mitjançant el coneixement dels recursos que hi ha a la xarxa.

DESTINATARIS

Alumnes dels cursos del CNL que necessiten reforç pel que fa a aquest aspecte i persones externes al Centre a les quals interessa reforçar aspectes ortogràfics.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Dotar de recursos l'alumne perquè pugui solucionar l'ortografia dels seus textos.

CONTINGUTS

  • Sistema vocàlic català
  • Ortografia de la vocal neutra
  • Ortografia o/u àtones
  • Separació de síl·labes. Diftongs
  • Accentuació I
  • Accentuació II
  • Accentuació III
  • Dièresi

DURADA

20 hores