Cursos de català

Parlar per Comunicar

Parlar per Comunicar

Parlem o comuniquem? Només ens senten o també ens escolten? Arriba el missatge? Ens entenen? Despertem interès en el públic o els fem adormir?

El curs 'Parlar per comunicar' permet trobar totes aquestes respostes. A més, ens ensenya estratègies de millora i ens dóna a conèixer els recursos de què disposem perquè la comunicació sigui real i efectiva.

DESTINATARIS

Persones que en una empresa o organització hagin de parlar davant de públics diversos. En general, qualsevol persona que vulgui ser escoltada amb interès i vulgui millorar la manera de transmetre un missatge oral.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Reflexionar sobre la nostra manera de parlar en públic i analitzar models diversos per trobar eines de millorar que ens ajudin a fer bones presentacions, saber trobar arguments i poder transmetre amb eficàcia el nostre missatge.

CONTINGUTS

  1. Reflexió inicial
  2. Anàlisi de models
  3. Estudi d'estratègies, recursos i tècniques
  4. Aplicació pràctica

DURADA

4 hores o 6 hores