Cursos de català

Parlar Català: una Decisió Estratègica

Parlar Català: una Decisió Estratègica

La incorporació de la llengua catalana als establiments comercials és una decisió que marca la diferència i és recomanable per a una comunicació eficaç.

El fet que un establiment comercial pugui atendre la clientela també en català és una decisió estratègica. Oferir els productes i els serveis en la llengua pròpia de la clientela és incorporar un valor afegit i, per tant, és oferir un servei de més qualitat que pot contribuir a fidelitzar-la. Un comerç o empresa que sap gestionar amb eficàcia la comunicació multilingüe, innova, avança i progressa.

El taller té una orientació eminentment pràctica i els conceptes es treballen des de la perspectiva de casos reals i d'exemples amb exercicis i aprofitant l'experiència i les idees que puguin tenir els participants.

DESTINATARIS

Treballadors i treballadores del sector del comerç.
Els destinataris han de poder mantenir una mínima conversa en català (nivell elemental).

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Sensibilitzar els comerciants que incorporar el català com a eina de comunicació és proporcionar noves estratègies de venda.

CONTINGUTS

  • Reflexió sobre les actituds personals en la venda (inseguretat pel fet de no dominar prou la llengua catalana, promoure l'actitud de parlar català sempre que l'interlocutor hi parli, etc.)
  • Nocions bàsiques de llenguatge comercial
  • Terminologia bàsica de l'àmbit del comerç (adequat a les necessitats de l'alumnat)
  • Pràctiques de conversa
  • Informació i formació sobre recursos en línia per resoldre dubtes lingüístics

DURADA

10 hores