Cursos de català

Lectura en Veu Alta

Lectura en Veu Alta

La pràctica lectora és una eina clau per a la comunicació: facilita la comprensió de textos escrits i el coneixement de noves paraules.

L'enfocament metodològic del curs es basa en exercicis d'escalfament de la veu i en la pràctica de lectura col·lectiva i individual.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a totes aquelles persones que es relacionen amb nens i nenes fora de l'aula i que tenen cert nivell de català oral, corresponent a un nivell Bàsic 3 o superior.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Aconseguir la lectura de textos en veu alta amb la màxima destresa possible i fer una lectura pública

CONTINGUTS

Treballar l'entonació, la velocitat, la vocalització, la pronunciació i el ritme que requereix cada text, i aprendre a construir significats a partir de la lectura.

DURADA

20 hores