Cursos de català

Com Fer una Exposició Oral

Com Fer una Exposició Oral

En aquest curs aprendrem les estratègies comunicatives necessàries per elaborar i executar amb èxit una exposició oral.

Cada cop tenim més informació i menys temps. Per tant, cal presentar-la de forma concisa, ordenada i atractiva per seduir en qualsevol àmbit.

DESTINATARIS

Professionals de col·lectius específics que hagin de parlar en públic per persuadir i vendre productes o per defensar una idea, estudiants que hagin de descriure un projecte davant d'un tribunal, personal de l'administració que hagi de presentar un servei, professors... O bé qualsevol persona que vulgui millorar aquesta habilitat per assolir l'èxit en qualsevol àmbit.

Cal expressar-se oralment en català. Tot i que no cal un domini escrit de la llengua, la formació general de l'alumne ajuda a aprendre més ràpidament les estratègies treballades al curs.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Conèixer els factors que intervenen en un discurs oral, descriure l'estructura d'aquest gènere discursiu i aprendre les estratègies bàsiques per a la comunicació oral efectiva.

CONTINGUTS

1. Introducció

2. La primera dificultat: el control dels nervis

3. Estratègies per parlar en públic

3.1Elements no verbals

3.1.1. La mirada

3.1.2. La veu

3.1.3. L'entonació

3.1.4. L'actitud

Exemples de discursos

3.2. Com aconseguir ser naturals i didàctics

4. Avaluem un discurs oral amb una pauta de valoració

5. Les tres parts de la presentació oral

5.1. Introducció resum

5.2. Desenvolupament

5.3. Conclusió

6. La importància de la introducció i de la conclusió

7.La preparació, la clau de l'èxit

7.1. Preparem el guió: preguntes prèvies

7.2. Preparem el guió: busquem les idees i les organitzem

7.3. Ho practiquem i ens avaluem amb una pauta de valoració (seqüència didàctica 1)

8. Alguns consells per al tancament o col·loqui final

9. Assagem tres tipologies de discurs en funció del temps de què disposem:

9.1. El discurs de 3 minuts

9.2. El discurs de 3 a 5 minuts

9.3. El discurs de 15 a 30 minuts

DURADA

6 h (ampliable a 10 hores, amb l'annex d'exercicis pràctics)