Cursos de català

Català per a Professionals de l'Atenció Domiciliària

Català per a Professionals de l'Atenció Domiciliària


Es tracta d'un curs de nivell bàsic (B1) que practica i reforça les situacions més habituals pròpies de l'entorn laboral en què es troba una persona que treballa en l'àmbit de l'atenció domiciliària.


DESTINATARIS


Persones que accedeixen al català des d'un entorn laboral vinculat a l'atenció domiciliària o que cerquen en el curs de català un valor afegit de formació que els faciliti l'accés al mercat laboral d'aquest sector.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Acostar el català a les persones que fan atenció domiciliària.


CONTINGUTS

 • Identificació personal
 • Relacions
 • Accions quotidianes
 • Aliments i dieta
 • Roba i complements
 • La casa
 • Compres i serveis
 • Salut
 • Higiene
 • Seguretat i prevenció
 • Transports i lleure


DURADA

45 hores