Cursos de català

Català Bàsic per a Empresaris

Català Bàsic per a Empresaris

Es tracta d'un curs de nivell bàsic (B1) que practica i reforça les situacions més habituals pròpies en què es troba un emprenedor, un empresari o un professional liberal. Per mitjà d'un treball per tasques es vol assolir un nivell de llengua bàsic per poder desenvolupar-se en aquest context laboral.


DESTINATARIS


Emprenedors, empresaris o professionals liberals que volen tenir un primer accés al català i treballar les necessitats específiques que el seu context laboral requereix.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Acostar el català al món empresarial i dels negocis.


TEMES

  • Primer contacte
  • Un dia de feina
  • Gestió del temps lliure
  • Espais compartits
  • A la fira
  • Dinar de negocis
  • Fem salut
  • El millor candidat
  • Espero que t'agradi
  • Tinc un problema


DURADA

45 hores