Cursos de català

Cantem i Parlem

Cantem i Parlem

Els aprenents de català tenen, en moltes ocasions, necessitat d'espais on parlar català. Aquest curs pretén crear un espai d'ús del català.
A partir de les cançons es reforça la lectura amb veu alta i es treballen aspectes lingüístics (lèxic, fonètica, ortografia, sintaxi, registre, marc sociolingüístic): D'aquesta forma, s'aconsegueix estimular la llengua oral i promoure la cançó en català i també, difondre'n la seva trajectòria.


DESTINATARIS


Persones amb un nivell equivalent a Elemental 1


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Generar un entorn de parla a partir de cançons catalanes (des de la Nova Cançó) distribuïdes en diferents temàtiques quotidianes.


TEMES


Cada sessió gira al voltant d'un tema específic diferent, com ara la Nova Cançó, els contes, els viatges, l'amistat, l'amor, l'humor, els noms propis, els records d'infantesa...


DURADA


10 hores