Cursos de català

Atenció Telefònica

Atenció Telefònica

CONTEXT

Aquest curs ofereix a l'alumnat la possibilitat d'utilitzar, per mitjà de tasques de simulació, les estructures i el lèxic necessaris per poder dur a terme converses telefòniques breus de tipus professional.

DESTINATARIS

Professionals que atenen el telèfon que no saben respondre als clients en català.

OBJECTIUS DEL CURS

Dotar l'alumnat dels recursos bàsics per poder mantenir una conversa professional breu per telèfon.

CONTINGUTS

  • Iniciar una conversa telefònica, respondre afirmativament i desviar la trucada.
  • Respondre negativament a una trucada entrant.
  • Atendre una trucada per a la qual no es té una resposta immediata.

DURADA

6 hores presencials