Cursos de català

Atenció al Públic per al Comerç

Atenció al Públic per al Comerç


Es tracta d'un curs de nivell bàsic (B1) que practica i reforça les situacions més habituals pròpies de l'entorn laboral en què es troba una persona que treballa en l'àmbit de l'atenció al públic, ja sigui en una botiga o en una gran superfície.


DESTINATARIS


Persones que accedeixen al català des d'un entorn laboral vinculat a l'atenció al públic o que cerquen en el curs de català un valor afegit de formació que els faciliti l'accés al mercat laboral.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Acostar el català a les persones que fan atenció al públic


CONTINGUTS:

1. Informació personal
2. Presentacions
3. Activitats quotidianes
4. Informació de lleure
5. Espais i entorn
6. Al mercat
7. Al supermercat
8. A la botiga
9. Llocs i indicacions
10. Al bar i al restaurant
11. Salut a la feina
12. Serveis públics


DURADA


45 hores