Cursos de català

Aspectes Gramaticals. Pronoms Relatius

Aspectes Gramaticals. Pronoms Relatius

L'aplicació correcta de la substitució d'elements sintàctics d'oracions subordinades pels pronoms relatius corresponents per part dels usuaris de la llengua, demana l'assoliment d'un conjunt de microhabilitats complexes que només s'aconsegueixen dominar amb espais de dedicació específica.
El taller proporciona el marc teòric per adquirir aquestes miocrohabilitats i una mica de pràctica perquè l'alumne comenci a reeixir-hi.


DESTINATARIS


Preferiblement, a partir del grau suficiència 1 (inclòs).
Persones amb capacitat per afrontar un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d'independència lingüística i grau suficient de recursos lingüístics que li permetin expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta (nivell similar a les persones que se'ls recomana fer un grau Suficiència 1 o superior).


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia dels pronoms relatius i la substitució pronominal respectiva d'un sol element sintàctic de l'oració.


CONTINGUTS

  • Oracions subordinades adjectives de relatiu
  • Oracions subordinades substantives de relatiu

DURADA

6 hores