Cursos de català

Aspectes Gramaticals. Pronoms Febles

Aspectes Gramaticals. Pronoms Febles

L'aplicació correcta de les normes generals de substitució d'elements sintàctics de la frase per pronoms febles per part dels usuaris de la llengua, demana l'assoliment d'un conjunt de microhabilitats complexes que només s'aconsegueixen dominar amb espais de dedicació específica.


El taller proporciona el marc teòric per adquirir aquestes microhabilitats i una mica de pràctica necessària perquè l'alumne comenci a reeixir-hi.


DESTINATARIS


Persones amb domini del català oral i amb un cert nivell de català escrit, corresponent a un nivell Intermedi 2 o superior


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia dels pronoms febles i la substitució pronominal respectiva d'un sol element sintàctic de l'oració.


Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia i la substitució pronominal conjunta de dos (o més) elements sintàctics de l'oració.


CONTINGUTS

 • Classes de pronoms
 • Els pronoms personals
 • Els pronoms forts
 • Els pronoms febles
 • La col·locació dels pronoms en relació amb el verb
 • Formes dels pronoms
 • Davant del verb
 • Darrere del verb
 • La substitució pronominal
 • El complement directe
 • El complement indirecte
 • El complement preposicional o complement de règim verbal
 • El complement circumstancial
 • El predicat nominal o complement atribut
 • Posició dels pronoms febles respecte del verb
 • Classes de combinacions binàries de pronoms febles
 • Combinació d'un pronom reflexiu de 2a o 1a persona amb un pronom feble de 3a persona
 • Combinació d'un pronom de 3a persona de complement indirecte amb un pronom de complement directe
 • Combinació d'un pronom de 3a persona amb els pronoms en i hi.
 • Casos especials
 • Límits de la pronominalització
 • Combinació de tres o més pronoms febles


DURADA


6 hores