Cursos de català

Aplicació de Recursos Lingüístics a la Xarxa

Aplicació de Recursos Lingüístics a la Xarxa

En el funcionament de qualsevol empresa, les comunicacions orals i escrites són un element essencial que en defineix la imatge externa i determina la relació amb els clients, els proveïdors i la resta del sector empresarial. Garantir la qualitat lingüística en totes les actuacions empresarials afavoreix la imatge pública i suposa un valor afegit per a l'empresa. I la incorporació del català, a més de ser una qüestió de responsabilitat social, la fa més propera al territori. Avui dia, la xarxa posa a l'abast de tothom un bon nombre de recursos que poden ajudar a resoldre dubtes lingüístics i a millorar els textos. Aplicació pràctica de recursos lingüístics a la xarxa són unes sessions presencials que, a partir del treball en casos pràctics, permet conèixer i aplicar algunes de les eines i recursos disponibles a la xarxa que permeten incorporar el català a les comunicacions escrites i orals de les empreses.


DESTINATARIS


Persones que volen conèixer a partir de la pràctica els recursos i les aplicacions en línia que permeten resoldre qüestions sobre l'ús oral i escrit del català en les comunicacions de l'empresa. No cal un nivell de català previ.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


L'objectiu del curs és donar a conèixer a partir de l'experimentació una mostra representativa de les eines TIC disponibles actualment a la xarxa per incorporar o millorar l'ús del català a les empreses.


CONTINGUTS

 • Quins recursos coneixem i utilitzem habitualment?
 • Presentació del resum de recursos lingüístics a la xarxa, agrupats per tipologia, que s'utilitzaran per a la resolució dels casos pràctics.
  • dubtes lingüístics
  • verificadors i correctors ortogràfics
  • traductors automàtics
  • diccionaris, lèxics i vocabularis
  • models de documents
  • gramàtiques
  • comunicació
  • reculls de recursos lingüístics generals
  • recull de recursos lingüístics per sectors
  • formació de català
  • legislació lingüística
  • píndoles de català a les xarxes socials
  • aplicacions de llengua per a mòbil
  • altres
 • Aplicació pràctica dels recursos presentats a partir de la simulació de casos.


DURADA


6 hores