Cursos de català

Acolliment Lingüístic per a Personal Sanitari Resident

Acolliment Lingüístic per a Personal Sanitari Resident

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases senzilles per satisfer les primeres necessitats comunicatives pròpies de l'àmbit sanitari, especialment les que es produeixen entre el personal sanitari i pacient. Entendre que l'atenció lingüística forma part de la bona atenció a l'usuari.

DESTINATARIS

Personal sanitari resident que no parla català o que el parla amb dificultats, que per raó de la seva feina té relació oral directa amb els usuaris.

CONTINGUTS

  • Comprensió i expressió de sentiments i estats d'ànim bàsics, de gustos personals, de com es troba algú físicament o què li fa mal.
  • Intercanvi de coneixements relacionats amb la vida quotidiana, la família i el lloc on viu.
  • Intercanvi d'experiències personals no complexes relacionades amb la vida quotidiana, informar de manera breu i senzilla sobre alguna incidència familiar o laboral.
  • Expressió de recomanacions i indicacions pròpies del personal sanitari a pacients.
  • Coneixement de vocabulari bàsic relacionat amb els símptomes, medicaments, malalties, parts del cos i l'assistència sanitària.
  • El coneixement i ús de la llengua com a element que facilita la comunicació amb els pacients i millora la qualitat assistencial.
  • Pràctiques comunicatives de rols metge-pacient amb especial atenció al component lingüístic.


DURADA


20 hores