Cursos de català

Autorització paterna d’alumnes de 16-18 anys

D'acord amb la normativa cal l'autorització paterna, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys i no hagi fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

Procediment:

Us podeu baixar aquesta autorització, emplenar-la, signar-la i fer-la arribar al centre de normalització lingüística on l'alumne ha fet la inscripció. Podeu consultar la nostra xarxa de centres aquí. En el cas que siguin tutors (o una persona delegada), cal adjuntar un document que acrediti que en tenen la tutela.