25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Preus dels cursos

Tots els preus dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística es poden consultar a: 

Taula dels preus dels cursos 2019-2020 (PDF)

Els preus que s'hi indiquen ja inclouen l'assegurança de l'alumne: 1,50 €.

Taula dels preus dels cursos 2019-2020

  Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Inicial Inicial 45 h 100% Gratuït
Bàsic Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
45 h 90% 14,50 € 8,00 € 5,40 €
Bàsic (A2) 120 h 90% 34,50 € 18,00 € 11,40 €
Elemental Elemental 1
Elemental 2
Elemental 3
45 h 70% 38,50 € 20,00 € 12,60 €
Elemental (B1) 120 h 70% 100,50 € 51,00 € 31,20 €
Intermedi Intermedi 1
Intermedi 2
Intermedi 3
45 h 60% 51,50 € 26,50 € 16,50 €
Intermedi (B2) 120 h 60% 133,50 € 67,50 € 41,10 €
Suficiència Suficiència 1
Suficiència 2
Suficiència 3
45 h 20% 100,50 € 51,00 € 31,20 €
Suficiència (C1) 120 h 20% 264,50 € 133,00 € 80,40 €
Superior (C2) 90 h 0% 248,50 € Sense reducció
Complementaris  
Ep! Escolta i parla. Curs oral de català 45 h 100% Gratuït
Grups de conversa 20 h 30% 40,50 € 21,00 € 13,20 €
Especialitzats
Diversos cursos orientats a
consolidar competències
lingüístiques i comunicatives
20 h 0% 56,50 € 29,00 € 18,00 €

Reduccions de matrícula

1- Poden sol·licitar la reducció del 50%

 • els pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
 • els membres de família nombrosa de categoria general
 • els membres de família monoparental de categoria general
 • les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

2- Poden sol·licitar la reducció del 70%

 • els aturats
 • els membres de família nombrosa de categoria especial
 • els membres de família monoparental de categoria especial
 • les persones víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles
 • les persones víctimes de violència de gènere
 • les persones en situació de precarietat

3- Matrícula gratuïta per a alumnes de bàsic 3 que cursin el nivell bàsic (bàsic 1 + bàsic 2 + bàsic 3) a partir del curs 2018-2019

 • els alumnes que facin els tres graus de nivell bàsic de forma continuada tindran matricula gratuïta al curs bàsic 3
 • per acollir-se a aquesta reducció hauran d'haver transcorregut 11 mesos com a màxim entre la primera i última inscripció

Documents acreditatius

 • pensionistes de l'INSS o de classes passives: certificat o informe acreditatiu expedit per l'INSS
 • família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent d'altres administracions
 • família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent d'altres administracions
 • persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • aturats (cal presentar un dels documents següents):
  • certificat de demanda d'ocupació de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
  • informe de la situació actual expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • certificat negatiu d'alta expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de la prestació o el subsidi d'atur
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de l'ajut familiar
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)
 • persones víctimes d'actes terroristes: resolució del Ministeri de l'Interior
 • persones víctimes de violència de gènere (cal presentar un dels documents següents):
  • ordre de protecció judicial
  • informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de què està essent objecte de violència
  • sentència condemnatòria de la persona agressora
  • Certificat del Departament deTreball, Afers Socials i Famílies, Ajuntament o centre d'acollida indicant la seva situació
 • les persones en situació de precarietat (cal presentar un dels documents següents):
  • informe de situació de precarietat emès pels serveis socials de l'Ajuntament
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)

Cursos a distància i semipresencials amb connexió a material interactiu

En el cas de cursos en línia i semipresencials amb material interactiu (CB, BE, CE, BB, EE, II i SS), que organitza el CNL de Barcelona, el CPNL proporciona l'accés a aquest material amb un cost de 10 € (CB i BB) o 20 € (resta de nivells). El material interactiu no té cap tipus de reducció.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter