25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Modalitats

Cursos presencials

Els cursos presencials requereixen l'assistència de l'alumne a classe i tenen el suport de professorat expert. El professor acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor.

L'assistència a classe permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge.

Cursos en línia

Els cursos en línia utilitzen l'entorn Parla.cat-Aula mestra, un espai web per a l'aprenentatge de la llengua catalana que posa, a l'abast dels aprenents, materials didàctics i eines de comunicació i de pràctica oral avançades, amb el suport d'un tutor expert. Els cursos en línia es poden fer de dues maneres:

Combinada

La modalitat combinada integra l'aprenentatge en línia i l'aprenentatge presencial. S'organitzen sessions presencials en les quals el tutor proposa tasques a l'alumne per treballar els continguts orals. L'aprenent ha d'assistir-hi obligatòriament.

100% en línia

En la modalitat 100% en línia, l'aprenentatge segueix un pla de treball proposat pel tutor i, a més, es té l'oportunitat de formar part d'una comunitat virtual on es poden compartir experiències amb altres aprenents. Aquesta modalitat inclou recursos com el xat de veu, per conversar en temps real, i la revista digital o la pissarra virtual per resoldre activitats de tipus col·laboratiu.

Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials utilitzen les dues modalitats. Generalment tenen un 50% d'hores lectives presencials (aquest percentatge pot variar en funció de la finalitat del curs) i un 50% de l'aprenentatge en línia.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes