25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Oferta de cursos i modalitats

L'enfocament metodològic dels cursos presencials i en línia s'orienta a l'adquisició de la competència comunicativa i el treball per tasques. Es plantegen reptes als aprenents que han d'aconseguir amb el suport i l'acompanyament del professor. Els cursos complementaris i específics s'orienten a millorar les competències de comunicació més pròpies del món laboral o d'aspectes concrets de llengua.

Els cursos s'ofereixen en dues modalitats, presencial i en línia.

En els cursos presencials l'alumne assisteix a classe i són impartits per un professor que acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor. L'assistència a classe permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge. El CPNL agrupa els continguts dels nivells en cursos de diferent durada per adaptar-se a les necessitats de l'alumnat. S'ofereixen, de forma generalitzada en tot el territori i en diferents franges horàries, cursos presencials de nivell inicial, bàsic, elemental, intermedi, de suficiència i superior. També s'ofereixen, en funció de la demanda de cada territori, cursos complementaris i específics. Quant a la durada, normalment són de 45 hores, però també n'hi ha, entre d'altres, de 20, de 90 o de 120 hores. Pel que fa a la periodicitat, se'n fan d'anuals, quadrimestrals, trimestrals, intensius, etc.

Els cursos en línia utilitzen l'entorn Parla.cat, un espai web per a l'aprenentatge de la llengua catalana que posa, a l'abast dels aprenents, materials didàctics i eines de comunicació i de pràctica oral avançades, amb el suport d'un tutor expert. Els cursos en línia s'ofereixen en dues modalitats, combinada i 100% en línia. S'ofereixen cursos de nivell bàsic, elemental, intermedi, de suficiència i superior i alguns cursos complementaris.

En la modalitat 100% en línia, l'aprenentatge segueix un pla de treball proposat pel tutor i, a més, es té l'oportunitat de formar part d'una comunitat virtual on es poden compartir experiències amb altres aprenents. Aquesta modalitat inclou recursos comel xat de veu, per conversar en temps real, i la revista digital o la pissarra virtual per resoldre activitats de tipus col·laboratiu.

La modalitat combinada integra l'aprenentatge en línia i l'aprenentatge presencial. S'organitzen sessions presencials en les quals el tutor proposa tasques a l'alumne per treballar els continguts orals. L'aprenent ha d'assistir-hi obligatòriament.

També s'hi ofereixen, des de l'Aula mestra del mateix entorn d'aprenentatge, cursosde nivell superior, complementaris i específics.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes