Reforç de gramàtica

Descarregar en PDF

Escriure textos correctament pressuposa el domini de la gramàtica.

Aquest taller proporciona el marc teòric i les pràctiques necessàries per adquirir el domini d'aquests continguts.

DESTINATARIS

Persones amb domini del català oral i amb un cert nivell de català escrit, corresponent a un nivell d'Intermedi 3 o superior.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Conèixer, comprendre i aplicar les normes que regeixen els aspectes gramaticals d'especial dificultat

CONTINGUTS

DURADA

20 hores