Escriure per comunicar. Estratègies bàsiques de comunicació

Descarregar en PDF

Escriure és una habilitat fonamental en l'ús d'una llengua. Un missatge, sigui oral o escrit, ben estructurat, ordenat i amb les idees ben connectades arriba als destinataris de forma entenedora. Se'ns entén a la primera?
En aquest curs aprendrem a aplicar estratègies de millora que ens faran comunicar millor, i serem més productius, perquè la comunicació eficaç representa un estalvi de temps i de diners.

DESTINATARIS

Persones que hagin d'escriure en una empresa o que facin tasques de comunicació o bé qualsevol persona que vulgui millorar aquesta habilitat. No cal un nivell previ de llengua, tot i que aquestes estratègies són d'aplicació més ràpida com més coneixements es tinguin de català.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Conèixer els elements que intervenen en l'elaboració d'un text escrit i aprendre estratègies bàsiques de planificació del discurs per fer que la comunicació sigui més eficaç.


CONTINGUTS

  1. Introducció
  2. Els tres pilars de la comunicació escrita:
  3. Pràctica amb textos
  4. Recursos a la xarxa per fer la feina més fàcil

DURADA

6 hores