Escriptura creativa

Descarregar en PDF

En aquestes sessions s'ofereixen recursos perquè els alumnes gaudeixin escrivint i puguin aconseguir la correcció òptima per expressar-se en català. A més de millorar les seves expressions escrites, coneixen fragments d'obres literàries i desenvolupen la imaginació.

D'altra banda, la lectura en veu alta dels textos produïts per cada assistent al curs fa que perdin la vergonya i, en conseqüència, la contenció que en principi els reprimia.

DESTINATARIS

Els destinataris són alumnes dels cursos a partir de l'Intermedi 2 aprovat i persones que no fan cursos al CPNL però que tenen un nivell equivalent (comprovable mitjançant un certificat, una prova de col·locació...).

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Podem, doncs, estructurar els objectius en sis punts:

1. Perdre la por d'escriure

2. Desenvolupar la creativitat

3. Experimentar amb diversos processos creatius

4. Compartir textos i conèixer l'opinió que en tenen els altres companys

5. Conèixer els diferents tipus de text

6. Treballar alguns aspectes gramaticals i lèxics relacionats amb l'escriptura

CONTINGUTS

-       L'escriptura automàtica i l'escriptura lliure. L'escriptura de creació

-       La llengua literària i la llengua oral

-       Les propietats textuals

-       El microrelat. Textos de Pere Calders

-       L'anacolut

-       La literatura cruel: què és?

-       Els pronoms

-       La combinació de pronoms febles

-       Construcció d'un relat curt

-       Narrativa de suspens i d'intriga. Característiques

-       La puntuació. Visió general dels signes de puntuació

-       La puntuació: la coma

-       Creació d'un conte de terror amb suspens a partir d'unes frases fetes. La fi d'un cas

-       Creació d'un relat d'intriga o de suspens. Els secrets de família. Organització d'un text

-       Elements de la descripció d'ambients i de paisatges

-       El color com a recurs expressiu de les descripcions d'ambients

-       Les preposicions i les conjuncions

-       El paisatge i l'estat d'ànim

-       El punt de vista literari. Els diferents narradors

-       Els sinònims i els antònims

-       Les diferents versions d'un text. Creació de textos canviant el punt de vista de la narració de la història

DURADA

20 hores