Català per a professionals sanitaris

Descarregar en PDF

Les persones que treballen en els àmbits mèdic i sanitari són un col·lectiu molt important per a la normalització lingüística, per la seva relació directa amb la població, amb altres professionals i amb l'Administració. La llengua que utilitzin ha de ser model de qualitat lingüística en el seu sector. L'enfocament és pràctic i cada apartat es treballa amb exercicis.


DESTINATARIS


Persones que treballen en l'àmbit sanitari, tant personal administratiu com personal facultatiu i d'infermeria, que per raó de la seva feina tenen relació oral directa amb els usuaris i/o han de redactar informes mèdics, històries clíniques o altres documents. Les persones que s'hi inscriguin han de tenir uns coneixements mínims de català equivalents al nivell Intermedi 1.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Oferir eines que serveixin per resoldre els dubtes lingüístics més freqüents que pot tenir un professional de la salut a l'hora de redactar un document.


CONTINGUTS


DURADA


10 hores