Català per a auxiliars de geriatria (B1)

Descarregar en PDF

Es tracta d'un curs de nivell bàsic (B1) que practica i reforça les situacions més habituals pròpies de l'entorn laboral en què es troba una persona que treballa com a auxiliar de geriatria.


DESTINATARIS


Persones que accedeixen al català com a auxiliars de geriatria o que cerquen en el curs de català un valor afegit de formació que els faciliti l'accés al mercat laboral d'aquest sector.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Acostar el català a les persones que fan d'auxiliars de geriatria.


CONTINGUTS


DURADA


45 hores