Aspectes ortogràfics. Accentuació i dièresi

Descarregar en PDF

L'aplicació correcta de les normes generals de l'accentuació gràfica i la dièresi per part dels usuaris de la llengua, demana l'assoliment d'un conjunt de microhabilitats complexes que només s'aconsegueixen dominar amb espais de dedicació específica.
El taller proporciona el marc teòric per adquirir aquestes microhabilitats i una mica de pràctica perquè l'alumne comenci a aplicar amb èxit les regles de l'accentuació gràfica i la dièresi.

DESTINATARIS


Persones amb domini en l'ús de la llengua que els permeti dur a terme tasques i situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana (nivell similar a les persones que se'ls recomana fer un grau Intermedi 1 o superior).


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Conèixer, comprendre i aplicar les regles que regeixen l'ús de l'accent gràfic i de la dièresi.


CONTINGUTS


DURADA


6 hores