Aspectes gramaticals. Pronoms febles

Descarregar en PDF

L'aplicació correcta de les normes generals de substitució d'elements sintàctics de la frase per pronoms febles per part dels usuaris de la llengua, demana l'assoliment d'un conjunt de microhabilitats complexes que només s'aconsegueixen dominar amb espais de dedicació específica.
El taller proporciona el marc teòric per adquirir aquestes microhabilitats i una mica de pràctica necessària perquè l'alumne comenci a reeixir-hi.


DESTINATARIS


Persones amb domini del català oral i amb un cert nivell de català escrit, corresponent a un nivell Intermedi 2 o superior


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia dels pronoms febles i la substitució pronominal respectiva d'un sol element sintàctic de l'oració.


Conèixer, comprendre i aplicar la morfologia i la substitució pronominal conjunta de dos (o més) elements sintàctics de l'oració.


CONTINGUTS


DURADA


6 hores