Articles d'opinió: saber escriure amb arguments

Descarregar en PDF

CONTEXT

En aquest curs aprendrem a construir opinions amb arguments perquè saber argumentar, saber exposar una opinió o rebatre-la i ser capaç de convèncer per modificar una opinió són competències clau de comunicació. Aquest curs pretén abordar l‟estructura bàsica de l‟argumentació, els connectors i els recursos lingüístics més freqüents d‟aquest tipus de text. Es farà de manera progressiva, des de les opinions més breus, com pot ser un comentari en un blog, fins a l‟article d‟opinió.

DESTINATARIS

Persones que hagin assolit el nivell B2 (Intermedi 3).

OBJECTIUS DEL CURS

Aprendre a construir textos argumentatius.

CONTINGUTS

DURADA

10 hores presencials