Inscripció als cursos de català per a adults abril-juny 2022

Cursos de català > Inscripcions

Al març s'inicia la matrícula als cursos de català per a adults del període abril-juny del 2022. 

Les persones que no saben a quin nivell s’han d’inscriure, en primer lloc han de sol·licitar una prova de col·locació del 14 de febrer al 15 de març.

- 24 i 25 de març: matrícula preferent (persones matriculades a un curs durant els darrers 12 mesos).

- 28, 29 i 30 de març: matrícula general (oberta a tothom)

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat

Vols compartir aquest acte?