Inscripció als cursos de català per a adults gener-març 2022

Cursos de català > Inscripcions

Al desembre s'inicia la matrícula als cursos de català per a adults del període gener-març del 2022. 

Les persones que no saben a quin nivell s’han d’inscriure, en primer lloc han de sol·licitar una prova de col·locació del 2 de novembre al 10 de desembre.

- 16 i 17 de desembre: matrícula preferent (persones matriculades a un curs durant els darrers 12 mesos).

- 20 i 21 de desembre: matrícula general (oberta a tothom

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat

Vols compartir aquest acte?