Sessió sobre la nova gramàtica a l'Ajuntament de la Roca del Vallès

Administració pública > Administració local, Assessorament lingüístic > Sessions formatives

Es faran dues sessions formatives amb el títol 'Novetats i canvis de l'Ortografia i Gramàtica de la llengua catalana', adreçades al personal tècnic i administratiu de l'Ajuntament, en què es donaran a conèixer les característiques principals de la nova gramàtica i es facilitaran eines per saber-la interpretar. 

1a sessió (13 de juliol): Introducció a la nova gramàtica i canvis ortogràfics

2a sessió (15 de juliol): Canvis i novetats de la nova gramàtica

Modalitat: virtual, a través de la plataforma Teams.

C. Catalunya, 18
La Roca del Vallès

A les 09.00 h

Vols compartir aquest acte?