Prova del nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística

Altres > DGPL

Nivell de suficiència (C1)

PROVA ESCRITA

Data: 5 de juny de 2021

Hora: 9.00 h

Lloc: Centre de Normalització Lingüística de Reus C. de l'Àliga de Reus, 1 (Mas Vilanova)

PROVA ORAL

Per a les proves orals s'estableixen torns i es parteix de la lletra M.

La previsió és que a Reus tinguin lloc també el dia 5 de juny. Començaran al matí i continuaran a la tarda.

CNL de Reus C. de l'Àliga de Reus, 1 (Mas Vilanova)
Reus

A les 09:00 h.

Vols compartir aquest acte?