Inscripció als cursos de català per a adults: abril de 2021

Cursos de català > Inscripcions

A l’abril s'inicia la matrícula als cursos de català per a adults del curs 2020-21 (3r trimestre). 

- Del 9 al 12 d’abril: matrícula preferent (alumnes de l’últim any).

- Del 13 al 16 d’abril: matrícula general.

Les persones que no saben a quin nivell s’han d’inscriure, poden sol·licitar una prova de nivell a partir d’aquest formulari.

Tota la informació aquí.

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat

Vols compartir aquest acte?