Sessió informativa en línia sobre normativa lingüística de rètols i altres textos comercials i sobre eines de suport als professionals

Assessorament lingüístic > Sessions formatives

Sessió informativa en línia sobre normativa lingüística de rètols i altres textos comercials (Codi de Copnsum) i sobre eines de suport als professionals (Servei d’Assessorametn Lingüístic) per a impremtes, retolistes i empreses de comunicació del Baix Camp i del Priorat.

En línia

A les 00.49 h

Vols compartir aquest acte?