Inscripció a les proves dels certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística

CPNL > SPL

Les inscripcions seran a partir del dia 24 de gener i fins al 9 de febrer. Les taxes són de 23,20 € per inscriure's als nivells A2, B1 i B2, i de 55,75 € per al C1 i C2. Hi ha bonificacions per a les famílies nombroses i les monoparentals, així com exempció de pagament per a les persones jubilades o en situació d'atur sense prestació econòmica.

A Reus hi ha proves del nivell C1 i el C2, i a Tarragona de tots els nivells. Per fer la inscripció només cal entrar al portal Tràmits gencat de la Generalitat de Catalunya: http://web.gencat.cat/ca/tramits/.

Enguany la primera prova serà el dia 30 d'abril (nivell superior, C2) i la resta, durant els mesos de maig i juny, sempre en dissabte: el dia 14 de maig, nivell intermedi (B2); al 21, nivell de suficiència (C1); al 28, nivell bàsic (A2); i l'última ja al mes de juny, nivell elemental (B1), el dia 11. El lloc i l'hora de les proves es fa públic 10 dies naturals abans com a mínim al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

Reus i altres

Vols compartir aquest acte?