Inscripció als cursos de català per a adults 2021

Cursos de català > Inscripcions

Al gener s'inicia la matrícula als cursos de català per a adults del curs 2020-21 (2n trimestre). 

- De l’11 al 12 de gener: matrícula preferent (alumnes de l’últim any).

- Del 13 al 15 de gener: matrícula general.

Tota la informació aquí.

Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Badia i Sant Cugat

A les 10.00 h

Vols compartir aquest acte?