I Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana

CPNL > Celebracions

La idea d'organitzar un Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana, sorgida a iniciativa de l’Ajuntament de Girona, en col·laboració amb altres institucions, neix de la constatació que sovint es treballa massa en compartiments estancs des de múltiples entorns diferents, amb un objectiu compartit, que és el d’estendre el coneixement i l’ús de la llengua catalana. Alhora, van  apareixent uns reptes de futur que ens obliguen a replantejar la nostra feina i els nostres objectius, i cal fer-ho de manera coordinada, aprofitant sinergies i optimitzant recursos.

El Congrés s'estructura al voltant de dos eixos temàtics:

Dia 16 - L'aprofitament de les TIC als serveis lingüístics.
Dia 17 - L'acolliment lingüístic

 

Auditori Palau de Congressos
Girona

Vols compartir aquest acte?