Nou període d'inscripció dels cursos de català del SLC de Rubí

Cursos de català

Informació sobre la inscripció dels cursos de Rubí

Inscripció de l'alumnat actual dels cursos de Rubí

Les persones que han acabat un curs al juny de 2019 tenen matrícula preferent del 8 al 12 de juliol, de 10 a 13.30 h. S'ha de formalitzar la matrícula presencialment.

Durant aquests dies hi haurà dos torns d'inscripció preferent:

Els dies 8, 9 i 10 de juliol matricularem els alumnes de Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3.

Els dies 11 i 12 de juliol matricularem els alumnes d'Elemental, Intermedi i Suficiència.

Nous alumnes: inscripció

1 Primer pas: recollir dia i hora.

Del 3 de juny fins al 10 de setembre (tanquem a l'agost) donarem dia i hora per fer la inscripció als cursos que començaran a finals de setembre.

Les places que s'oferiran en aquest període de matriculació són les que quedaran lliures després de la matrícula dels alumnes que han fet un curs durant aquest any. Per tant, les places són limitades.

Tenir dia i hora per a la inscripció no garanteix tenir una plaça als cursos de català.

2 Segon pas: venir a formalitzar la inscripció el dia i hora indicats.

Nuevos alumnos: inscripción

1 Primer paso: recoger día y hora.

Del 3 de junio hasta el 10 de septiembre (cerramos en agosto) daremos día y hora para hacer la inscripción a los cursos que empezaran a finales de septiembre.

Las plazas que se ofrecerán en este período de matriculación son las que quedaran libres después de la matrícula de los alumnos que han hecho un curso durante este año. Por lo tanto, las plazas son limitadas.

Tener día y hora para la inscripción no garantiza tener una plaza en los cursos de catalán.

2 Segundo paso: ir a formalizar la inscripción en el día y hora indicados.

Vols compartir aquest acte?