Sessió novetats i canvis de la nova gramàtica i ortografia catalanes

Administració pública > Administració local

L'any 2017 es va publicar l'Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (GIEC). La GIEC es va publicar pràcticament cent anys després de la primera gramàtica normativa del català, la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, de 1918, que és la que havia estat vigent fins ara.

En aquest taller n'analitzarem les novetats des d'un punt de vista teòric i pràctic per anar treballant i consolidant alguns dels plantejaments més rellevants que ha proposat l'IEC.

La sessió va adreçada a personal de l'Ajuntament de Manresa.

Edifici la Florinda
Manresa

A les 09:00 h.

Vols compartir aquest acte?