25 anys fent bategar el català

Centres


Acolliment lingüístic
RSS

Novetats

Mostrant de 71 a 79 de 79 entrades disponibles.

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 26 de maig de 2010

  Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua

  Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua. Lluïsa Gràcia. El contingut d'aquest llibre és fruit del treball fet en el marc del projecte "Llengua, immigració i ensenyament del català", coordinat per la professora de la Universitat de Girona Lluïsa Gràcia.

  Aquest llibre pretén ser un resum adreçat al professorat de tots els altres 10 que s’han publicat fins ara. La primera part del llibre fa una aproximació a la realitat sociolingüística de les diverses llengües, hi ha mapes lingüístics de cada llengua i descripcions sobre l’escriptura i els sistemes d’escriptura d’algunes llengües . La segona part presenta els factors lingüístics que intervenen en l’adquisició d’una segona llengua i finalment, la tercera part se centra en algunes de les principals dificultats lingüístiques dels aprenents del català L2.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dilluns, 10 de maig de 2010

  Onescat, una freqüència per aprendre català

  Onescat és un curs de català inicial a través de la ràdio. S’adreça especialment a persones d’origen llatinoamericà que no tenen cap coneixement del català. El Consorci per a la Normalització Lingüística, a partir d’una primera experiència de curs a la ràdio iniciativa del CNL de Girona, dissenya l’estructura i la programació de l’actual Onescat i juntament amb la COMRàdio, amb qui signa un conveni de col·laboració, es materialitza tot el projecte. El CPNL aporta els continguts, l’enfocament didàctic i les veus i la COMRàdio aporta els estudis per fer els enregistraments i la postproducció. 

  L’objectiu principal del curs és que els aprenents siguin capaços de comprendre mínimament la llengua en les situacions comunicatives quotidianes i que aprenguin a produir alguna frase senzilla en llengua catalana de temes molt propers o de primeres necessitats, com presentar-se o fer i respondre preguntes molt senzilles de temes personals.

  El repte ha estat dissenyar un curs en el que es treballin tots els objectius comunicatius del nivell inicial de manera significativa i que representi la realitat comunicativa que han de poder resoldre els aprenents d’aquest nivell d’aprenentatge. No podia ser una presentació formal d’estructures, però s’havien de presentar totes. Així doncs, hem intentat crear diverses situacions comunicatives entre dos personatges d’una història que fa de fil conductor de tots els programes i que els personatges són una parella del programa de Voluntariat per la llengua i també un diàleg entre un professor i una alumna d’aquest nivell, en què a partir d’unes situacions de comunicació es remarquen les estructures necessàries per aconseguir la comunicació.

  Presentació de l’Onescat a la IV Jornada de Llengua i immigració organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia i el CNL Montserrat:

  Llegir-ne més

 • CNL de Lleida - Dimarts, 27 d'abril de 2010

  La poesia per aprendre llengua. Recitem Torres (2)

  Publicació d’un número de la col·lecció “Escata de drac” de l’Ajuntament de Lleida, titulat Màrius Torres, en el color de les veus. La publicació recull la versió a setze llengües dels poemes “Molt lluny d’aquí”, “Això és la joia” i “Presència” versionats per alumnes de diferents nivells d’aprenentatge del CNL de Lleida a les llengües: anglès, àrab, bambara, búlgar, castellà, basc, francès, fula, gallec, panjabi, polonès, portuguès, romanès, rus, ucraïnès i wòlof.

  Descripció

  El projecte s’inicia sobre la base dels objectius següents:

  1. Implicar l’alumnat de diferents nivells d’aprenentatge.
  2. Engrescar l’alumnat de procedència diversa en la difusió de la figura de Torres entre comunitats de llengües diverses.
  3. Involucrar l’alumnat en la vida sociocultural de Lleida, fent-lo participar en un projecte ciutadà.
  4. Potenciar la llengua com a eina de coneixement intercultural.
  5. Posar en valor la diversitat lingüística i promoure la idea d’igualtat de totes les llengües.
  6. Utilitzar llengües de famílies lingüístiques diferents (europees, eslaves, africanes, asiàtiques) i amb nombre de parlants divers.

  El procés es desenvolupa de la manera següent:

  1. Presentació a les aules del Centenari Màrius Torres i de l’obra del poeta.
  2. Captació de traductors voluntaris amb interès per facilitar l’accés a Màrius Torres a altres alumnes/parlants de la seva llengua.
  3. Tasca del professorat per assegurar una bona comprensió dels poemes per versionar.
  4. Producció de les versions individualment o en grup.
  5. Revisió de les proves d’impremta de la publicació en col·laboració amb els alumnes.

  Valoració

  S’ha aconseguit acomplir l’objectiu principal que era donar rellevància a les llengües dels alumnes i engrescar-los a participar en un projecte que transcendeix l’àmbit de les aules del CNL i s’adreça a la ciutadania en general i a la pròpia comunitat lingüística dels participants. El grau de satisfacció dels alumnes que hi han col·laborat és alt. La concreció de la publicació i la difusió que l’Ajuntament i el Centre de Normalització Lingüística han fet, ha tingut un ressò important en els mitjans de comunicació locals i haver-ne editat 8.000 exemplars ha permès depassar l’àmbit local. La presentació pública de l’Escata de drac té lloc en el marc del Celebrem Sant Jordi del Centre de Normalització Lingüística programat al Cafè del Teatre de l’Escorxador el dia 21 d’abril de 2010.

  Llegir-ne més

 • CNL de Lleida - Dimarts, 27 d'abril de 2010

  La poesia per aprendre llengua. Recitem Torres (1)

  Tasca d’aprenentatge compartit entre alumnes de diferents nivells, des de bàsic fins a superior, amb llengües d’origen diferents, per a produir un recital de 17 poemes de Màrius Torres, aprofitant el marc de la celebració del Centenari del naixement del poeta. La Tasca ha estat conduïda per Amat Baró, poeta, rapsode i professor del CNL de Lleida que ha acompanyat els alumnes com a expert durant el procés. El resultat de la feina s’ha recollit en un DVD amb el recitat dels poemes escollits filmat en diversos escenaris de la ciutat de Lleida. Posteriorment ha estat difós per Lleida TV en la programació diària.

  Descripció

  El projecte s’inicia sobre la base dels objectius següents:

  • Apropament a la poesia de Torres a través de la recitació.
  • Donar a conèixer l’obra del poeta en el marc del Celebrem Sant Jordi, activitat anual del CNL de Lleida.
  • Col·laborar amb Lleida TV per depassar l’àmbit del CNL de Lleida i apropar els poemes de Torres a la ciutadania en les veus i accents d’alumnes de procedència diversa.
  • Plasmar el recital en un material audiovisual i posar-lo a disposició de tothom per estendre el coneixement del poeta a través de la xarxa.
  • Involucrar l’alumnat en la vida sociocultural de Lleida, fent-lo participar en un projecte ciutadà.
  • Potenciar la llengua com a eina de coneixement intercultural, atesa la universalitat del llenguatge poètic.

  El procés es desenvolupa de la manera següent:

  • Presentació a les aules del Centenari Màrius Torres i de l’obra del poeta.
  • Captació de rapsodes voluntaris amb interès per treballar l’obra del poeta a través de la recitació.
  • Enregistrament del recitat dels poemes.
  • Assajos i presentació a la ciutat de l’activitat Recitem Torres en el marc del Celebrem Sant Jordi. Es pot veure el vídeo dels alumnes recitant Torres a http://www.youtube.com/cpnlcat i la notícia de l’activitat a /xarxa/cnllleida/noticies.html?ID=3091

  Valoració

  S’ha aconseguit acomplir l’objectiu principal que era difondre la figura de Torres entre l’alumnat, treballar la poesia i animar-los en la participació en un recital obert a la ciutat de Lleida per transcendir l’àmbit de les aules. El grau de satisfacció dels alumnes que hi han col·laborat és alt. La participació en el recital i l’edició del DVD, així com la difusió que el Centre de Normalització Lingüística de Lleida i l’Ajuntament han fet, ha tingut un ressò important en els mitjans de comunicació locals. La participació en un programa de Segre Ràdio el dia de Sant Jordi ha permès, també, prendre part en esdeveniments socioculturals de la ciutat durant la diada de Sant Jordi.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dijous, 8 d'abril de 2010

  Compartim llengua!

  Aquests darrers anys Catalunya ha rebut població d’arreu del món i el Consorci, juntament amb altres institucions, ha incrementat les actuacions per acollir-la i per facilitar-li la integració a través del coneixement i el foment de l’ús del català. Així doncs, en el marc dels plans d’acolliment lingüístic que elaboren tots els centres de normalització lingüística, durant el curs 2008-09 es va ampliar l’oferta de cursos inicials i bàsics, es van facilitar materials i es van organitzar activitats complementàries a tot el territori per ajudar a construir una societat cohesionada. Amb l’acolliment lingüístic, el Consorci pretén facilitar la integració social, afavorir la igualtat d’oportunitats i col·laborar en la cohesió d’una societat cada vegada més multilingüe.

  Durant el curs 2008-2009 es van organitzar 3.082 cursos amb un total de 79.061 inscripcions, que representen un augment del 16% respecte del curs anterior.

  El col·lectiu sud-americà continua essent el més nombrós (el 46% del total d’alumnes de fora de l’Estat). També destaca la presència del col·lectiu africà: un 26% dels inscrits als cursos inicials i bàsics.

  Durant l’any 2009, les actuacions amb col·lectius específics han permès arribar a les 14.565 inscripcions de persones d’origen marroquí, romanès, xinès i pakistanès, fet que suposa un augment del 7,27% respecte de l’any anterior. D’altra banda, el Consorci també participa amb la Secretaria per a la Immigració en el projecte de reagrupament, en què l’aprenentatge de llengua es complementa amb una formació ocupacional que facilita la inserció laboral de l’alumnat.

  Llegir-ne més

 • CNL de Badalona i Sant Adrià - Dimarts, 16 de mar de 2010

  Català inicial

  El Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià ha confeccionat el quadern de Català inicial. Quadern de l’alumne/a adreçat als alumnes dels cursos inicials de  llengua catalana per tal de facilitar i complementar el treball a l’aula.

  En el disseny d’aquest material s’han tingut presents els punts següents:

  ·         A l’aula hi ha alumnes amb qui no tenim cap llengua vehicular. Aquest material està pensat per a aquest perfil d’alumnat.

  ·         Les sessions mostren situacions de la vida quotidiana en què les persones nouvingudes s’han de relacionar amb l’entorn.

  ·         El contingut té un objectiu comunicatiu. Es tracta molt poc la gramàtica i es treballa sobretot la llengua des de dins i per ella mateixa. Està distribuït en àrees en les quals el lèxic corresponent es presenta amb frases curtes i senzilles per poder resoldre un acte de parla concret.

  A més del quadern s’utilitzen altres eines a l’aula, com la Guia de recursos de la població, el plànol de la ciutat, calendaris, publicitat de botigues i comerços de diferents sectors... D’aquesta manera, allò que es pot aprofitar d’altres materials, no figura al dossier.

  El quadern català inicial s’ha editat expressament en blanc i negre, llevat de la portada i contraportada, que és en color, i està distribuït en 9 àrees temàtiques, més un apartat de recursos a internet. D’altra banda, en la segona edició hi hem afegit un apèndix amb més exercicis i elements descriptius que ens són d’utilitat perquè puguem ampliar coneixements davant l’alumnat que ha assimilat amb més facilitat de la prevista els continguts anteriors.

  Si bé no hem enllestit una guia definitiva per al professorat ens podeu demanar la provisional a l’adreça badalona@cpnl.cat

  Esperem que us sigui de profit.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 13 de gener de 2010

  Xerrameca, un material per a les aules de nivell inicial

  En els darrers anys el Consorci ha incrementat l’oferta de cursos de nivell inicial adreçats sobretot a persones que acaben d’arribar a Catalunya i que tenen el primer contacte amb la llengua catalana. En algunes ocasions, aquests cursos requereixen una atenció especial perquè s’adrecen a persones poc o gens escolaritzades i per tant, amb poc o cap coneixement del seu propi alfabet ni de cap altre. En aquest cas, els cursos inicials orientats a l’aprenentatge de la llengua oral han d’evitar el text escrit. És evident que hem d’adreçar  aquestes persones a  les institucions que fan una oferta d’alfabetització, perquè tinguin les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans. En tot cas, la nostra missió és oferir-los la possibilitat d’entendre i de parlar en català i per tant, de relacionar-se en català amb altres persones del seu entorn. A partir de l’experiència del CNL Terres de l’Ebre, d’organitzar cursos per a dones magribines no alfabetitzades, vam veure clara la necessitat d’editar un material d’aprenentatge que oferís recursos metodològics i pràctics per al professorat. Així, doncs, Xerrameca és un material que consta de dos dossiers, un per al professorat amb una programació per unitats en el que hi trobarà descrits els objectius, continguts, les estratègies d’aprenentatge i el procediment per dur a terme l’activitat a l’aula i un altre per a l’alumnat, un dossier en imatges que permet seguir les activitats plantejades pel professorat i permet aprendre a construir frases orals a partir dels gràfics o de les il·lustracions. Xerrameca és un material que es pot fer en 20 hores i que es pot adaptar a les necessitats i característiques de cada grup. Us animem a provar-lo!  

  Llegir-ne més

 • CNL de Lleida - Divendres, 4 de desembre de 2009

  Jornada Món local i immigració a l’Alt Pirineu i Aran

  Món local i immigració a l’Alt Pirineu i Aran

  El dia 25 de novembre es va dur a terme la Jornada Món local i immigració a l’Alt Pirineu i Aran, organitzada pel Servei d’Immigració del Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Servei Comarcal de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística.

  Van assistir-hi una seixantena de professionals en polítiques migratòries, normalització lingüística, educació, salut, serveis socials, joventut, associacions i entitats d’acollida, cossos de seguretat i persones interessades en la gestió de la diversitat a Alt Pirineu i Aran. La Jornada tenia com a objectius intercanviar experiències, contribuir a millorar la col·laboració entre diferents institucions i organitzacions i reflexionar sobre la feina que s’està portant a terme.  

  Les sessions de treball van començar amb les ponències de Llorenç Olivé (Secretaria per a la Immigració), Teresa Llorens (Diputació de Barcelona) i Lluïsa Camps (Consell Comarcal del Solsonès). A continuació es van presentar les experiències de gestió de la diversitat des dels telecentres de l’Alt Pirineu i Aran, el Pla educatiu d’entorn de la Seu d’Urgell, el pla director d’immigració a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, i Creu Roja al Pallars Sobirà. Per tancar la jornada, dos immigrants emprenedors de l’Alt Pirineu van explicar la seva experiència com a comerciants. Paral·lelament es va poder visitar l’exposició Dos continents, dues famílies i un lloc per viure cedida per l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrant a Catalunya (AMIC).

 • Àmbit de Formació i Foment - Dijous, 8 d'octubre de 2009

  Benvinguts, benvingudes,

  Us presentem aquest nou espai dedicat a l’acolliment lingüístic amb l’objectiu que sigui útil per a totes aquelles persones i organitzacions que treballen per apropar la llengua catalana a les persones nouvingudes. 

  En aquest bloc hi trobareu els diferents serveis que el CPNL ofereix per a l’acolliment així com un seguit de recursos, criteris, estratègies i reflexions que volem compartir amb vosaltres. També hi podreu trobar la informació sobre actuacions o projectes dels diferents Centres de Normalització Lingüística arreu de Catalunya, que principalment són de formació, de coneixement de l’entorn i arrelament i de foment de l’ús de la llengua. Ara, tot just encetem aquest espai, i per tant, en un primer moment hi trobareu una informació bàsica que poc a poc anirem complementant.

  Amb l’acolliment, el CPNL pretén, a través de la llengua, facilitar la integració social de les persones immigrades, afavorir la igualtat d’oportunitats i col·laborar, per tant, en la cohesió d’una societat cada cop més multilingüe. Esperem, doncs, que aquest espai del nou web del Consorci ens hi ajudi.  

← Anterior

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Següent


Centres

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter