25 anys fent bategar el català

Centres


Acolliment lingüístic
RSS

Novetats

Mostrant de 61 a 70 de 74 entrades disponibles.

 • CNL de Lleida - Dijous, 21 d'octubre de 2010

  JORNADA D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC a Lleida

  Divendres 15 d’octubre va tenir lloc a Lleida la Jornada d’Acolliment LingüísTIC, organitzada per la Secretaria de Política Lingüística i el CPNL (CNL de Lleida).

  En la  Jornada es van treballar diversos aspectes:

        1.    Experiències del CPNL en acolliment lingüístic

        a.    Programa de Ràdio Onescat: Carme Bové i Laura Roura van presentar aquesta iniciativa del CNL de Girona, que consisteix en una sèrie de 17 programes de ràdio adreçat a persones no catalanoparlants, especialment a la comunitat llatinoamericana, que volen començar l’aprenentatge de la llengua i els és difícil l’assistència a classe. S’hi treballen els continguts del nivell inicial.

  Aquests programes es basen sobretot en la repetició d’estructures a partir de la simulació radiofònica d’una classe entre un professor i una alumna i de la relació d’una parella del programa Voluntariat per la Llengua. Els programes tenen una durada d’uns vint minuts i es van elaborar conjuntament entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i la COMRàdio.

        b.    Aules de Llengua del CNL de Lleida: Anna Pla, Maite Puig i Llibertat Blanes, tècniques d’aquestes aules, van exposar tres experiències de les aules d’acolliment lingüístic vinculades a la dinamització de l’aprenentatge de la llengua.
   

         Estratègies per a  aquesta dinamització:

  a.   Pràctica de l’aprenentatge cooperatiu, que a grans trets suposa cohesionar el grup, aprendre fent, augment del nivell d’implicació  de l’alumnat i de la responsabilitat en el propi procés d’aprenentatge, consecució d’un producte final, importància tant del procés de treball com del resultat, canvi de rol tradicional professorat-alumnat (Espai Àgora. Aula de Llengua de Lleida.)   Coneguem Màrius Torres

  b.  Incorporació de l’experiència vital, personal, dels alumnes en el procés d’aprenentatge: augment de la motivació, reconeixement de les trajectòries personals, de la diversitat en tots els aspectes: llengua, costums, procedències, valors... (Aula de Llengua de Cervera). Textos per aprendre

  c.   Incorporació de la tecnologia  i de les xarxes socials, en la mesura possible i com a eina per a un canvi de l’enfocament de l’aprenentatge de la llengua, l'ampliació de l’espai de l’aula presencial (aprenentatge vinculat a un espai i unes hores concretes) i tradicional (amb papers jeràrquics aprenents-professor/a) a una aula més àmplia amb espai virtual i amb un professor  acompanyant i dinamitzador del procés d’aprenentatge. L'aula de llengua ja té Facebook

       Aquestes experiències es van valorar com una porta oberta a la millora de l’aprenentge de l’alumnat, com una manera d’encaixar en la realitat quotidiana dels alumnes i traspassar la frontera de l’aula com a espai per a aprendre.

       2.    Presentació del cercador de recursos d’acolliment lingüístic de la SPL.

  Montserrat Gimeno va presentar aquest nou cercador, que ja disposa de més de 400 recursos consultables, i que ha sorgit de la voluntat de recollir la diversitat de materials i propostes existents per a l’acolliment lingüístic i facilitar-ne la consulta als professionals de l’àrea d’acolliment lingüístic. http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/   

         3.    Presentació del projecte Espurna

  Mònica Valverde va presentar aquesta projecte de treball en xarxa que aglutina iniciatives de professorat dels àmbits de primària i secundària a l’entorn de l’aprenentatge de la llengua. La llengua s’hi treballa de manera transversal des de diverses matèries. És un projecte molt interessant per a la compartició de coneixements, experiències i materials entre professionals de l’educació de diferents especialitats. http://www.espurna.cat/

  Llegir-ne més

 • CNL de Girona - Dijous, 23 de setembre de 2010

  L'acolliment lingüístic i els joves. Cinquena jornada de presentació de materials i experiències

  Divendres passat, 17 de setembre, va tenir lloc a la Casa de Cultura de  Girona L’acolliment lingüístic i els joves. Cinquena jornada de presentació de materials i  experiències. Com cada any –i amb aquesta ja són deu edicions–, el Grup d’Immigració de la Comissió d’Organismes i Serveis per al Foment de la Llengua Catalana de Girona ha organitzat una iniciativa per respondre a les inquietuds i necessitats específiques dels professionals de l’acolliment lingüístic, que, com la mateixa realitat, són canviants i complexes. En aquest desè aniversari, que va inaugurar el senyor Bernat Joan fent un repàs a la tasca desenvolupada aquests anys, hi van assistir prop de vuitanta persones, entre professorat de català d’alumnes nouvinguts d’organismes i entitats, dinamitzadors lingüístics, tècnics d’immigració, agents d’acollida, tècnics de joventut i altres professionals de l’acolliment lingüístic.

  La Jornada ha estat sempre un fòrum de reflexió. En aquest sentit, va interessar molt els assistents el diàleg d’experts “Joves, llengua i identitat. Pautes per a l’acolliment lingüístic de joves procedents d’altres cultures”, en què el sociòleg Isaac González i l’antropòloga i educadora social Marta Comas van exposar els seus punts de vista sobre els processos de construcció identitària en els joves d’orígens diversos i sobre el paper que  hi té la llengua catalana, des dels enfocaments propis dels seus camps  d’investigació, que en algun moment van resultar divergents i van propiciar un debat viu i molt interessant, moderat pel professor de pedagogia i educació intercultural Xavier Besalú.

  Seguidament, Maria Puig, coordinadora territorial de Joventut a Girona, va presentar quatre projectes o experiències (projecte Rossinyol, El Món a Salt, Taller de foment dels usos lingüístics i Casa de la Música |La Mirona) i dos recursos informàtics (el cercador de recursos per a l’acolliment lingüístic de la SPL i Flog.cat) que exemplifiquen el treball que des d’entitats i empreses i a Internet es promou per fomentar la participació dels joves en català. 

 • Àmbit de Formació i Foment - Divendres, 9 de juliol de 2010

  Taller de competència intercultural

  El Servei de Llengües de la Universitat Autònoma va convidar el Consorci a participar al Taller de competència intercultural a càrrec de Leah Davcheva, que va tenir lloc el 28 i el 29 de juny.

  El taller va consistir en una conferència teòrica i diverses activitats pràctiques que tenien l’objectiu d’analitzar la necessitat d’incloure la competència intercultural en el currículum dels aprenents de llengua. Així, es va fer èmfasi en la progressió que tot aprenent hauria d’assolir des del coneixement del context sociocultural d’una llengua fins a la comprensió real d’aquest context. En aquest sentit, es van presentar algunes eines pràctiques adreçades tant als aprenents com als ensenyants per fomentar la competència intercultural entesa, a grans trets, com el conjunt d’habilitats que un aprenent hauria de desenvolupar per afrontar amb èxit la diversitat cultural de la nostra societat i l’exigència de mobilitat en un món global.

  Una d’aquestes eines és l’Autobiografia de Trobades Interculturals, que es pot utilitzar per ajudar els aprenents a analitzar la seva participació en intercanvis interculturals i a reflexionar-hi. Una de les hipòtesis que hi ha al darrere de l’Autobiografia és que la trobada amb un membre d’un altre grup cultural i la reflexió crítica sobre aquesta experiència poden activar un procés de reflexió i d’examen d’un mateix, és a dir que les trobades interculturals no tan sols poden desencadenar un canvi d’actitud vers l’altre grup cultural, sinó també vers el propi grup.

  El material està disponible en anglès i en francès.

  Especialment original també va ser la presentació d’un test psicològic anomenat Diversity Icebreaker, una altra eina per reflexionar sobre la diferència i aprendre a gestionar la diversitat dels equips i de les organitzacions.

  Un altre aspecte destacable del taller va ser la possibilitat d’interactuar i treballar amb col·legues que es dediquen a l’ensenyament de llengües (català, castellà, anglès, alemany, italià...) en l’àmbit universitari (tant diferent del nostre) o en el marc dels instituts de llengua com el British Council de Barcelona.

  Palmira Freixa (CNL Vallès Occidental 3)

  Lourdes Ribas (CNL Sabadell)

  Llegir-ne més

 • CNL de Sabadell - Dimecres, 9 de juny de 2010

  20 contes comptats. El món en un munt de contes

  20 contes

   Aquest projecte ha sorgit de la necessitat de  conèixer de més a prop i amb més profunditat la cultura de la població nouvinguda. I així, des del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell, es va creure que una bona, i entretinguda,  manera de fer-ho era des del conte,  ja que és un dels mitjans de transmissió de tradicions i costums  més arrelat a totes les societats i  que, alhora, ens apropa a la manera de sentir i de pensar d’un poble.

  A aquests pobles també ens hi podem acostar a través de la llengua, i per això és important conèixer quatre trets característics de les altres llengües que sentim al nostre voltant.  D’aquesta manera també podem demanar que coneguin i aprenguin la nostra.

  Ja fa més d’un any que arran d’aquestes reflexions, al CNL de Sabadell,  va sorgir la idea de fer un recull de contes i llegendes populars multilingüe que reflectís la realitat cultural i lingüística de la zona d’acció del CNL.

  Es tracta d’un llibre de 20 contes tradicionals escrits en 20 llengües diferents i amb la versió en català de cadascun. Cada conte, a més a més de la il·lustració i d’un mapa lingüístic, també es complementa amb una petita explicació sobre la llengua en què ha estat pensat i escrit originalment, que inclou el nombre aproximat de parlants, el domini lingüístic i alguna característica singular.

  Amb aquest llibre es pretén, d’una banda, consolidar el patrimoni cultural de la població nouvinguda mitjançant l’ús del català perquè el procés d’adaptació els resulti més fàcil; de l’altra, ampliar el coneixement que la població autòctona pugui tenir de les diferents cultures, tradicions i llengües estrangeres per millorar el procés d’acolliment. En definitiva, l’objectiu és crear un pont entre els habitants d’una mateixa ciutat que promogui la sensibilització intercultural i lingüística.

  Avui, tenim a les nostres mans aquest recull de contes que només és la punta de l’ iceberg de tot un seguit d’activitats que es duran a terme per promoure la idea principal d’aquest projecte: la promoció de la diversitat lingüística i cultural perquè el procés d’acollida sigui més fàcil i accessible per a tothom. La primera, amb la qual ja s’està treballant, és un espai a Ràdio Sabadell per fer difusió dels contes i de les llengües que apareixen en el llibre.

  Tota la informació que surt al llibre també es podrà consultar al web:  /20contescomptats

  A més  a més, hi apareixeran tots els actes, xerrades, activitats i novetats que sorgeixin arran del llibre, i  els usuaris del web podran participar al projecte aportant nous contes en noves llengües.

  Aquest projecte ha estat finançat pel Consorci per a la Normalització Lingüística —del qual forma part el CNL— i per l’Ajuntament de Sabadell a través de l’Oficina de Nova Ciutadania. Hi han col·laborat l’Escola Illa en el camp de les il·lustracions i Linguamón en la correcció dels contes en llengua original.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 26 de maig de 2010

  Màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic

  La Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Catalana i la Facultat de Ciències de l’Educació) i el Consorci per a la Normalització lingüística han organitzat conjuntament el Màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull i la Secretaria de Política Lingüística. Aquest projecte recull les necessitats de molts professors de llengua catalana que han d’atendre, des de fa uns quants anys, l’alumnat nouvingut procedent d’arreu del món.

  L’objectiu del màster és formar persones en tots els aspectes que cal conèixer per dedicar-se professionalment a l’ensenyament del català a aquests aprenents nouvinguts, especialment en el marc de l’acolliment lingüístic de persones adultes, però també de l’àmbit de l’ensenyament reglat.

  El curs consta de 5 mòduls:

  ·         coneixement de l'entorn

  ·         dinamització i acolliment lingüístic

  ·         diversitat dels aprenents

  ·         formació lingüística específica per a l'ensenyament del català com a llengua estrangera

  ·         didàctica del català com a llengua estrangera


  Posteriorment, cal realitzar les pràctiques d’ensenyament del català com a llengua estrangera en un centre i presentar el treball final del màster. Per obtenir el títol del màster cal haver cursat 60 ECTS.

  Les preinscripcions comencen el 15 de juny i es fan per Internet en aquesta adreça

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 26 de maig de 2010

  Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua

  Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua. Lluïsa Gràcia. El contingut d'aquest llibre és fruit del treball fet en el marc del projecte "Llengua, immigració i ensenyament del català", coordinat per la professora de la Universitat de Girona Lluïsa Gràcia.

  Aquest llibre pretén ser un resum adreçat al professorat de tots els altres 10 que s’han publicat fins ara. La primera part del llibre fa una aproximació a la realitat sociolingüística de les diverses llengües, hi ha mapes lingüístics de cada llengua i descripcions sobre l’escriptura i els sistemes d’escriptura d’algunes llengües . La segona part presenta els factors lingüístics que intervenen en l’adquisició d’una segona llengua i finalment, la tercera part se centra en algunes de les principals dificultats lingüístiques dels aprenents del català L2.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dilluns, 10 de maig de 2010

  Onescat, una freqüència per aprendre català

  Onescat és un curs de català inicial a través de la ràdio. S’adreça especialment a persones d’origen llatinoamericà que no tenen cap coneixement del català. El Consorci per a la Normalització Lingüística, a partir d’una primera experiència de curs a la ràdio iniciativa del CNL de Girona, dissenya l’estructura i la programació de l’actual Onescat i juntament amb la COMRàdio, amb qui signa un conveni de col·laboració, es materialitza tot el projecte. El CPNL aporta els continguts, l’enfocament didàctic i les veus i la COMRàdio aporta els estudis per fer els enregistraments i la postproducció. 

  L’objectiu principal del curs és que els aprenents siguin capaços de comprendre mínimament la llengua en les situacions comunicatives quotidianes i que aprenguin a produir alguna frase senzilla en llengua catalana de temes molt propers o de primeres necessitats, com presentar-se o fer i respondre preguntes molt senzilles de temes personals.

  El repte ha estat dissenyar un curs en el que es treballin tots els objectius comunicatius del nivell inicial de manera significativa i que representi la realitat comunicativa que han de poder resoldre els aprenents d’aquest nivell d’aprenentatge. No podia ser una presentació formal d’estructures, però s’havien de presentar totes. Així doncs, hem intentat crear diverses situacions comunicatives entre dos personatges d’una història que fa de fil conductor de tots els programes i que els personatges són una parella del programa de Voluntariat per la llengua i també un diàleg entre un professor i una alumna d’aquest nivell, en què a partir d’unes situacions de comunicació es remarquen les estructures necessàries per aconseguir la comunicació.

  Presentació de l’Onescat a la IV Jornada de Llengua i immigració organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia i el CNL Montserrat:

  Llegir-ne més

 • CNL de Lleida - Dimarts, 27 d'abril de 2010

  La poesia per aprendre llengua. Recitem Torres (2)

  Publicació d’un número de la col·lecció “Escata de drac” de l’Ajuntament de Lleida, titulat Màrius Torres, en el color de les veus. La publicació recull la versió a setze llengües dels poemes “Molt lluny d’aquí”, “Això és la joia” i “Presència” versionats per alumnes de diferents nivells d’aprenentatge del CNL de Lleida a les llengües: anglès, àrab, bambara, búlgar, castellà, basc, francès, fula, gallec, panjabi, polonès, portuguès, romanès, rus, ucraïnès i wòlof.

  Descripció

  El projecte s’inicia sobre la base dels objectius següents:

  1. Implicar l’alumnat de diferents nivells d’aprenentatge.
  2. Engrescar l’alumnat de procedència diversa en la difusió de la figura de Torres entre comunitats de llengües diverses.
  3. Involucrar l’alumnat en la vida sociocultural de Lleida, fent-lo participar en un projecte ciutadà.
  4. Potenciar la llengua com a eina de coneixement intercultural.
  5. Posar en valor la diversitat lingüística i promoure la idea d’igualtat de totes les llengües.
  6. Utilitzar llengües de famílies lingüístiques diferents (europees, eslaves, africanes, asiàtiques) i amb nombre de parlants divers.

  El procés es desenvolupa de la manera següent:

  1. Presentació a les aules del Centenari Màrius Torres i de l’obra del poeta.
  2. Captació de traductors voluntaris amb interès per facilitar l’accés a Màrius Torres a altres alumnes/parlants de la seva llengua.
  3. Tasca del professorat per assegurar una bona comprensió dels poemes per versionar.
  4. Producció de les versions individualment o en grup.
  5. Revisió de les proves d’impremta de la publicació en col·laboració amb els alumnes.

  Valoració

  S’ha aconseguit acomplir l’objectiu principal que era donar rellevància a les llengües dels alumnes i engrescar-los a participar en un projecte que transcendeix l’àmbit de les aules del CNL i s’adreça a la ciutadania en general i a la pròpia comunitat lingüística dels participants. El grau de satisfacció dels alumnes que hi han col·laborat és alt. La concreció de la publicació i la difusió que l’Ajuntament i el Centre de Normalització Lingüística han fet, ha tingut un ressò important en els mitjans de comunicació locals i haver-ne editat 8.000 exemplars ha permès depassar l’àmbit local. La presentació pública de l’Escata de drac té lloc en el marc del Celebrem Sant Jordi del Centre de Normalització Lingüística programat al Cafè del Teatre de l’Escorxador el dia 21 d’abril de 2010.

  Llegir-ne més

 • CNL de Lleida - Dimarts, 27 d'abril de 2010

  La poesia per aprendre llengua. Recitem Torres (1)

  Tasca d’aprenentatge compartit entre alumnes de diferents nivells, des de bàsic fins a superior, amb llengües d’origen diferents, per a produir un recital de 17 poemes de Màrius Torres, aprofitant el marc de la celebració del Centenari del naixement del poeta. La Tasca ha estat conduïda per Amat Baró, poeta, rapsode i professor del CNL de Lleida que ha acompanyat els alumnes com a expert durant el procés. El resultat de la feina s’ha recollit en un DVD amb el recitat dels poemes escollits filmat en diversos escenaris de la ciutat de Lleida. Posteriorment ha estat difós per Lleida TV en la programació diària.

  Descripció

  El projecte s’inicia sobre la base dels objectius següents:

  • Apropament a la poesia de Torres a través de la recitació.
  • Donar a conèixer l’obra del poeta en el marc del Celebrem Sant Jordi, activitat anual del CNL de Lleida.
  • Col·laborar amb Lleida TV per depassar l’àmbit del CNL de Lleida i apropar els poemes de Torres a la ciutadania en les veus i accents d’alumnes de procedència diversa.
  • Plasmar el recital en un material audiovisual i posar-lo a disposició de tothom per estendre el coneixement del poeta a través de la xarxa.
  • Involucrar l’alumnat en la vida sociocultural de Lleida, fent-lo participar en un projecte ciutadà.
  • Potenciar la llengua com a eina de coneixement intercultural, atesa la universalitat del llenguatge poètic.

  El procés es desenvolupa de la manera següent:

  • Presentació a les aules del Centenari Màrius Torres i de l’obra del poeta.
  • Captació de rapsodes voluntaris amb interès per treballar l’obra del poeta a través de la recitació.
  • Enregistrament del recitat dels poemes.
  • Assajos i presentació a la ciutat de l’activitat Recitem Torres en el marc del Celebrem Sant Jordi. Es pot veure el vídeo dels alumnes recitant Torres a http://www.youtube.com/cpnlcat i la notícia de l’activitat a /xarxa/cnllleida/noticies.html?ID=3091

  Valoració

  S’ha aconseguit acomplir l’objectiu principal que era difondre la figura de Torres entre l’alumnat, treballar la poesia i animar-los en la participació en un recital obert a la ciutat de Lleida per transcendir l’àmbit de les aules. El grau de satisfacció dels alumnes que hi han col·laborat és alt. La participació en el recital i l’edició del DVD, així com la difusió que el Centre de Normalització Lingüística de Lleida i l’Ajuntament han fet, ha tingut un ressò important en els mitjans de comunicació locals. La participació en un programa de Segre Ràdio el dia de Sant Jordi ha permès, també, prendre part en esdeveniments socioculturals de la ciutat durant la diada de Sant Jordi.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dijous, 8 d'abril de 2010

  Compartim llengua!

  Aquests darrers anys Catalunya ha rebut població d’arreu del món i el Consorci, juntament amb altres institucions, ha incrementat les actuacions per acollir-la i per facilitar-li la integració a través del coneixement i el foment de l’ús del català. Així doncs, en el marc dels plans d’acolliment lingüístic que elaboren tots els centres de normalització lingüística, durant el curs 2008-09 es va ampliar l’oferta de cursos inicials i bàsics, es van facilitar materials i es van organitzar activitats complementàries a tot el territori per ajudar a construir una societat cohesionada. Amb l’acolliment lingüístic, el Consorci pretén facilitar la integració social, afavorir la igualtat d’oportunitats i col·laborar en la cohesió d’una societat cada vegada més multilingüe.

  Durant el curs 2008-2009 es van organitzar 3.082 cursos amb un total de 79.061 inscripcions, que representen un augment del 16% respecte del curs anterior.

  El col·lectiu sud-americà continua essent el més nombrós (el 46% del total d’alumnes de fora de l’Estat). També destaca la presència del col·lectiu africà: un 26% dels inscrits als cursos inicials i bàsics.

  Durant l’any 2009, les actuacions amb col·lectius específics han permès arribar a les 14.565 inscripcions de persones d’origen marroquí, romanès, xinès i pakistanès, fet que suposa un augment del 7,27% respecte de l’any anterior. D’altra banda, el Consorci també participa amb la Secretaria per a la Immigració en el projecte de reagrupament, en què l’aprenentatge de llengua es complementa amb una formació ocupacional que facilita la inserció laboral de l’alumnat.

  Llegir-ne més


Centres

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Google +
 • Twitter
 • Netvibes