Presentació

Celebrem que fa 30 anys la Generalitat de Catalunya va crear el Consorci per a la Normalització Lingüística per la voluntat compartida amb els ajuntaments que havien creat serveis locals de català des de 1979. Avui l'integren 136 entitats en una estructura en xarxa de 22 centres de normalització, que abasten un o més d'un municipi, una o més d'una comarca. Sempre prop del ciutadà i per acostar la llengua també a organitzacions, entitats esportives, culturals i socials, i a comerços i empreses.

Sense el Consorci el país seria diferent. El camí recorregut il·lusiona i fa respecte. Mereix reconeixement per l'esforç ingent, quotidià i constant de cercar condicions favorables a la llengua per obrir espais on sigui més fàcilment usada i apresa.

Correspon d'agrair la dedicació dels directors dels centres, professors i dinamitzadors, i personal d'administració, als alumnes i als aprenents, la nostra raó de ser. Compartir la llengua que és pròpia del país és la millor manera de dir-nos que som de la mateixa ciutat, del mateix país, tant és on haguem nascut. I és una bona manera de construir-lo, democràticament i obertament.

El CPNL ha estat i és un instrument eficaç de la política lingüística i la cohesió social. Ens emplacem a continuar sent un puntal estès a tot Catalunya eficaç i il·lusionat, professional i proper. La llengua, el país i els seus ciutadans ho mereixen.

Ester Franquesa i Bonet
Directora general de Política Lingüística
Presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística