Consorci per a la Normalització Lingüística

Al setembre, connecta't al català! - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Al setembre, connecta't al català!


El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) continua apostant per l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana com a eina fonamental i bàsica que fa possible la igualtat d'oportunitats de la ciutadania, així com l'accés i la promoció al món laboral. Poder-se relacionar amb fluïdesa i normalitat, tant en l'entorn personal com en el laboral, són els objectius bàsics que s'assoleixen gràcies a l'ampli ventall de cursos, nivells, modalitats i franges horàries.

El Consorci, en els 146 punts d'atenció al públic, ofereix cursos orientats a satisfer una demanda molt diversa: els nivells Inicial, Bàsic i Elemental, permeten que les persones que acaben d'arribar o que tenen pocs coneixements de català puguin iniciar el contacte amb la llengua i la cultura del territori,  els nivells Intermedi, de Suficiència i Superior garanteixen la millora contínua, la consolidació i el perfeccionament de la comunicació oral i escrita en llengua catalana.

El CPNL ofereix cursos en les modalitats presencial, en línia i combinada, i en totes les franges horàries per arribar a tots els públics. Aquest fet permet als alumnes compatibilitzar la formació amb la feina o els estudis. La durada dels cursos també és variada, s'organitzen cursos  generals de 45, 90 i 120 hores, però també de 6 a 10 hores per consolidar coneixements o per tractar aspectes puntuals de la llengua. Les modalitats també s'ajusten a les noves maneres d'aprendre perquè, a més dels cursos presencials, el CPNL ofereix cursos en línia mitjançant la plataforma Parla.cat i cursos que combinen la presencialitat i la distància.

El valor afegit d'aprendre català al CPNL és el gran nombre d'activitats culturals dins i fora de l'aula, que organitza o que coorganitza en xarxa amb altres entitats del territori. Aquestes activitats culturals faciliten la pràctica de la llengua i el seu aprenentatge en contextos reals i no formals fomentant el coneixement de l'entorn i la cohesió social.

D'altra banda, el CPNL adapta i dissenya cursos a mida adreçats a les organitzacions i empreses per cobrir les necessitats específiques de llengua, que faciliten la bona atenció a la clientela i la millora de les competències empresarials.

L'oferta més vinculada al món professional s'orienta a millorar l'expressió oral, amb cursos com Atenció telefònica, Parlar per comunicar, Com fer exposicions orals, etc.; també per millorar l'expressió escrita, amb cursos com Articles d'opinió: saber escriure amb arguments, Escriure a la xarxa i, finalment, també per practicar la resolució de dubtes lingüístics amb els recursos disponibles a la xarxa.
 

Els cursos del català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística. Els certificats de nivell que expedeix el Consorci tenen validesa oficial i correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).

El web del CPNL (www.cpnl.cat) ofereix un cercador de cursos que permet trobar-los per localitat, per comarca, per nivell i per modalitat. La inscripció als cursos del CPNL es farà durant tot el mes de setembre fins a mitjan octubre.


Més informació
http://www.cpnl.cat/cursos-catala/

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística