Consorci per a la Normalització Lingüística

Empreses lingüísticament responsables - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Empreses lingüísticament responsables


A la Garrotxa, la responsabilitat social empresarial (RSE) és una filosofia que fa temps que moltes empreses de la zona apliquen gràcies a la feina de la Fundació Privada (FP) Garrotxa Líder i també de Turisme Garrotxa.

La FP Garrotxa Líder, amb el seu codi de gestió sostenible, implanta polítiques de gestió socialment responsable com una fórmula per contribuir al desenvolupament sostenible del territori. A partir d'uns indicadors, les empreses valoren tota una sèrie d'elements que les fan més responsables socialment i més lligades al territori on s'ubiquen.

Les empreses adherides a Turisme Garrotxa també apliquen aquest codi, sempre tenint com a marc la Carta europea de turisme sostenible.

Així doncs, a la Garrotxa, ja es donaven les condicions necessàries perquè moltes empreses fossin responsables amb la societat i el territori que les acull, només calia fer un pas més en aquesta direcció, fent-hi intervenir un element que fins aleshores romania ocult: la llengua.

El Servei de Català d'Olot-la Garrotxa del Centre de Normalització Lingüística de Girona, a mitjan 2014, va proposar a Turisme Garrotxa i FP Garrotxa Líder un projecte nou: el de les empreses lingüísticament responsables (ELR). És un projecte innovador que té com a objectiu incorporar conscientment la llengua en la gestió empresarial com un valor més.

La proposta era que les empreses afegissin en les seves memòries de gestió sostenible també compromisos relacionats amb la llengua. Es va signar un conveni de col·laboració entre els quatre organismes per tirar-ho endavant: Institut Municipal de Promoció d'Olot, Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i el CPNL.

És un treball en xarxa entre tècnics de diversos organismes i el que es vol aconseguir és que les empreses adquireixin compromisos relacionats amb el català i que incloguin la llengua dins la gestió empresarial com un element que els aporta valor i les distingeix.

Aquests compromisos estan agrupats en quatre blocs:

  1. Imatge externa
  2. Imatge interna
  3. Connexió de l'empresa amb la llengua del territori
  4. Connexió de l'empresa amb la cultura del territori

Com avaluem els compromisos i distingim l'empresa

Quan l'empresa escull un d'aquests quatre blocs, es negocia un termini per complir els compromisos que hi van associats, i al final d'aquest període el SC d'Olot-la Garrotxa verifica si s'han complert o no. Si la resposta és afirmativa, l'empresa pot renovar aquest compromís lingüístic i afegir, en els seus valors de RSE, aquest valor d'empresa lingüísticament responsable.

Ara per ara, una trentena d'empreses participen en el projecte.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística