Consorci per a la Normalització Lingüística

Redacció de cartes i correus electrònics - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Redacció de cartes i correus electrònics


Segur que us hi heu trobat algun cop. Teniu un bon nivell de català però dubteu de si heu de tractar l'emissor de vós o de vostè; no sabeu si heu d'escriure una paraula en majúscules o minúscules, o voleu usar un llenguatge no sexista.

"Redacció de cartes i correus electrònics" és un curs de 6 hores de durada en què es treballen aspectes que no afecten la gramàtica ni l'ortografia, però que són clau per redactar de manera efectiva els missatges.

Tant els correus electrònics com les cartes formals són una part important de les comunicacions internes i externes de l'empresa. Tenir personal que sàpiga redactar correctament permet que l'empresa difongui missatges clars i entenedors i projecti una imatge de qualitat.

Continguts del curs

1. Estructura de la carta i del correu electrònic

2. Els tractaments:
   Tractament de l'emissor
   Tractament del receptor
   Tractaments protocol·laris

3. Fraseologia

4. Errors freqüents

5. Convencions:
   Abreviatures
   Majúscules i minúscules
   Cometes i cursiva

6. El llenguatge no sexista

7. Pautes de redacció

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística