Consorci per a la Normalització Lingüística

El CPNL col·labora amb el Departament de Benestar Social i Família en el Programa de Reincorporació al Treball (PRT) - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

El CPNL col·labora amb el Departament de Benestar Social i Família en el Programa de Reincorporació al Treball (PRT)


La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) del Departament de Benestar Social i Família, promou l'organització de cursos d'inserció sociolaboral per a persones estrangeres immigrades amb necessitat de regularitzar la seva situació i les reagrupades en el marc del PRT, per tal de donar resposta a les demandes d'aquestes persones, dels municipis i de les entitats i empreses de diferents sectors econòmics.

Així doncs, l'objectiu del projecte és dotar aquestes persones dels coneixements necessaris per poder integrar-se en el món laboral, donar-los eines per assolir l'autonomia personal i promoure la seva integració en la dinàmica local. 

La SIMC promou l'organització d'aquests cursos juntament amb diverses organitzacions i entitats d'inserció sociolaboral, les quals són les encarregades d'organitzar i coordinar la formació laboral i també amb el CPNL, que és l'encarregat de la formació de llengua i d'entorn. Des de l'any 2007 el CPNL col·labora amb la SIMC per impulsar accions que fomentin la inserció de les persones immigrades. 

El Programa de Reincorporació al Treball estructura la formació en diferents mòduls. D'una banda, els que organitzen les entitats i que inclouen els coneixements específics de l'àmbit laboral on s'ha d'integrar l'alumnat i les pràctiques a empreses del sector. De l'altra, el CPNL organitza 65 hores de formació, que es divideixen en dos mòduls. El primer mòdul, de 20 hores, inclou els continguts necessaris per al coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (que correspon al mòdul C del Decret 150/2014 dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya) i la terminologia específica del sector professional per al qual es formen. El segon mòdul és un curs de llengua general, normalment un Bàsic 1. Durant el 2015 el CPNL ha organitzat 29 cursos, amb un total de 265 persones inscrites provinents de 17 entitats col·laboradores.

Els alumnes que durant el 2015 s'han acollit a aquest programa s'han format en les especialitats d'atenció sociosanitària, restauració i hostaleria, atenció a les persones, atenció al públic i servei de neteja, entre d'altres.

El divendres 4 de març de 2016 es va fer l'acte de lliurament de diplomes del PRT 2015, que va presidir la directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), Ester Franquesa, i el cap d'Àrea d'Estrangeria i Relacions Laborals de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Xavier Alonso. A l'acte van assistir-hi els 205 alumnes que van assolir amb èxit els continguts del programa i diversos representants de les 17 entitats i organitzacions d'inserció sociolaboral que col·laboren en aquesta formació.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística